JAN HARTOG Tot onze diepe droefheid overfeed geheel plotseling i mggefiefde man*. onze broer, zwager, oorrren neef echtgenoot van r CORNELIA ELISABETH KOOÜMAN op de leeftijd van 64 jaar. Oirlo:C. Hartog-Kooijman Familie Hartog Familie Koofjman Os begrafenis heeft plaatsgevonden .op 19 oktobs 1981 op het parochiekerkhof te Girio« 5808 AX Oirfo, 15 oktober 1981 Haa lakker 41 [getroffen namen1 wlj;kennis van hst overlijden van de heer AN HARTOG Zijn ifizefe'eo p,l.e zier omgang-: zullanv-wl j missen,: Flsvr* Hartog wensen wij veel sterkte toe. Peuterspeelzaal "Robbedoes** A ~r r - - - rff#iiViiKykMTTiffri er? a t •- l r - *aA

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 16