SCI- v '~\0 naar B E 3 A A R (J E N G Y M N A S TIE K Deze week 22 oktgeen gymnastiek. Donderdag 29 okt.' hebben we s morgens van 9.30 -11.30 uur -gymnastiek in Wanssum. Dus s middags geen gymnastiek in Oirlo. Vertrek 10 ever 9 aan het gemeenschapshuis. Volksdansmiddat? in "be. Ruif" - .7 De door Oirlc georganiseerde volksdansmiddag o.l.v. Helene met het B.rukske- o.l.v. Ans v.d.Putten-Versteegen, mag geslaagd genoemd worden. Iedereen die cp deze middag aanwezig kon zijn, heeft genoten. En we hebben tevens veel van elkaar kunnen leren. Goed voor eon volgende uitwisseling. MEDEDELINGEN VAN DE, BASISSCHOOL - 1) In het kader van Uereldm j.ssie.dag 1981 zullen cfe leer lingen van de klassen 5 en 6 vol gen de w e ek ma andag, d in s d a g" e n woensdag bij U aankomen met de traditionele missie-kalenders die dit jaar kleurrijk geïllustreerd zijn met afbeeldingen van borduurwerk door Egyptische Vrouwen. Deze missiekalenders z'ijn een uitgave van hgt'Centraal Missie Commissariaat en v.d.Nèdorlandse Zendingsraad. Dg prijs per kalender bedraagt" 650 waarvan het grootste dool bestemd is voor het missie^wêrk dij bevelen U deze ka danders van harte aan... 2) Als afsluiting v.d. periode vopr de herfstvakantie heeft klas 6 voor alle leerlingen van de lagere school op vrijddagmiddag 16 oktober jd. 'de musical "Meester Penneïik" opgevoerd. De leerlingen v an dd zesde klas hadden deze musical ingestudeerd in het kader V.d. "taalactivoring. 3) Willen de ouders-, diev.de bijdrage aan het schuo.l-fonds nog niet overgemaakt hebben, ,di.t alsnog doen Het rekeningnummer is .138704376 bij de Rabo-ban-k. tel, 04734 -1670 VOOR G E Y S TE R E N *"-•-» m \- V - 1- - - 3 •- - O

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 15