L.VAB. Woensdag 28 okt. a.s, avond gegeven door Dpvan Rens, dir. ziekenhuis te venray, in de Schouwburg te Venray. Aanvang 20,00 uur» Opgave voor deze avond tot uiterlijk 24 okt. a.s. bij een van de bestuursleden. Op 3 en 4 nov. a,s, is onze jaarlijkse erwtensoepaktie. Mag het bestuur ook dit jaar rekenen op de hulp van de leden om in een zo vlot mogelijke verkoop de soep aan de man te brengen. voor beide middagen hebben we nog de hulp van enkele dames nodig» set en zonder' auto. Als U tijd hebt geef dan even een seintje aan een van de bestuursleden» - We verwachten onze verkoopsters beide dagen om 13.30 uur bij Mevr.BatenBoddenbroek Het Bestuur. Met verslagenheid namen we kennis van het plotseling overlijden van ons lid JAN H A R T 0 G We verliezen in hem een trouw lid» We wensen -zijn vrouw veel sterkte toe» Werkgroep "ALD-OELDERS" s mm m r* 1 Ti

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 11