Donderdag 15 okt(vanavond) bowlen in Bowling-Bistro Oostrum. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. De kosten voor deze avond zijn 4, Ieder wordt verzocht op eigen gelegenheid naar Oostrum te gaan. Willen degenen die geen vervoer hebben, even contact opnemen met een van de bestuursleden. Woensdag 28 okt. a,s. avond gegeven door Br,van Rens, dir. ziekenhuis te Venray, in de Schouwburg te Venrays aanvang 20.00 uur. Aan deze avond zijn een tweetal gesprekken voorafgegaan met afgevaardigden van kring en afdelingsvoorzitsters en Br. van Rens, waar we onze bezorgdheid hebben uitgesproken over opvang en begeleiding patiënt. Het resultaat van deze besprekingen is o.a. de avond van 28 okt. a.s. Br. van Rens heeft ons erop gewezen dat echte veranderingen in het ziekenhuiswezen alleen kunnen gebeuren door de druk en de belangstelling van buitenaf. Als wij als organisatie iets willen bereiken voor onze leden en hun gezinnen, zullen we die avond een volle zaal moeten laten zien. Er is met Br. van Rens afgesproken dat het geen klachten avond wordt, maar een avond die ons wil informeren over het ziekenhuiswezen. Leden kunnen schriftelijk vragen stellen en/of meebrengen. Mochten vragen te persoonlijk zijn dan zal Br. van Rens deze vragen meenemen, maar die avond niet behandelen. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden, maar de consumpties komen voor eigen rekening. Opgave voor deze avond tot uiterlijk 24 okt. a.s. bij een van de bestuursleden, Het Bestuur.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7