Dinsdag 20 oktober zal er aap de kerk eon wagen staan v.d. Max Tailleur Stichting. Deze stichting beeft ten doel minder- draagkrachtigen reumapatienten oen kuurreis naar Bad Gastein in Oostenrijk te bezorgen. Een onderzoek heeft uitge wezen dat 73 v.d. reumapatienten gedu rende acht tot negen möd na afloop van van de kuur minder tot geen pijn heeft. En als weet wat voor een verschrikkelijke pijn deze ziekte meebrengt, dan kunt U begrijpen dat dit een ueldaad voer deze mensen betekent. U kunt deze mensen helpen door gebruikte kleding bij deze wagen te bezorgen. Wellicht kunnen hiervan in de toekomst ook mensen uit onze parochie van profi- teren. - Deze wagen staat van 16.30 - 17.30 uur op Éünsdag 20 oktober aan de kerk. Deze aktie heeft ook de waardering van het bisdom. Pastoor Lempens 3E0AA RE Ef\i GYMNASTIEK Vandaao donderdag 15 okt. om half drie ritmische gymnastiek en om half vier be jaardengymnastiek Donderdag 22 oktober geen gymnastiek. Dit in verband met de herfstvakantie. BILOARTCLUB "ONDER ONS" In de week van 19 - 24 okt. worden de volgende wedstrijden gespeeld i A Oirlo -' Hoekje Well B Modern - Oirlo C Oirlo - Vroemen-Wellerlooi D Wanssuml- Oirlo Uitslagen deze week A Oirlo -Broekh.vorst 2-7 C Oirlo-Broekh.vorst 6-5 B Boems Oeu - Oirlo 7-4 D Meerlo -Oirlo 4-7 t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 4