R_E DEDELINGEN 'UIT DE PARO CH I E Zondag 18 oktober is. het UJereldmissiedag. Dus in het weekend 17-18 oktober zal de meeropbrengst van de collecte voor de missie zijn. Deze opbrengst is d.it jaar geheel voor onze eigen missionarissen uit Oirlo. Ook achter in de kerk is er een offerblok, waarin U ook Uw offer voor de missie in kunt doen, Pater Peeters die a.s. maandag weer naar zijn missie gaat vertrekken, zal tijdens de H. flissen een af scheidswoord je tot U spreken, Deze collecte wordt U van harte aanbevolen. Vrijdag 30 oktober zal om 19.00 uur. een boeteviering met aansluitend een eucharisteieviering ge houden worden om ons. voor te bereiden op het hoogfeest van Allerheiligen en Aller zielen. Zaterdagavond 31 oktober Vooravond van Allerheiligen, Er is dan cm 19,00 uur gewoon als cp zaterdag avond een H.Mis. Zondag 1 november Feest van Allerheiligen 8.30 H .Nis 10,00 Plechtige Hoogmis 15.00 Plechtige Allerzielendienstwaarna we naar het kerkhof gaan cm de graven te zegenen. Het geheel zal verzorgd worden door ons herenkoor en de fanfare "Ons Genoegen" De collecte tijdens deze dienst en tevens tijdens de H.Flis om 19.00 uur op maandag avond, zal zijn voor het onderhoud van het kerkhof Vanzelfsprekend zult U er ook aan denken cm de graven in orde te maken. Er zijn in de afgelopen tijd: graven verzakt. Als wij cp tijd beginnen en iedereen draagt zijn steentje bij, dan zal ons kerkhof met Allerzielen er weer mooi bijliggen.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3