l KERKDIENSTEN PAROCHIE QIRLQ Zaterd. 19*00 uur Gez.H.Mis (DAMESKOOR) maandd. Truus GuffBns-Swi'nkels St. Henrica v.d. Ven -Hagens - St, Willem Michels en ülilhelmina van Osch Sef Claessens en zoon Simon ter intentie fam, Nelissen-v.d.Sterren. Zondag 8.30 uur H.Mis voor de parochie 10,00 uur Hoogmis St. Leon Geurts en ülilhelmina Spreeuwenbergj Sjaak Lemmen (namens vrienden) Oac Bartels en Anne-Maria Bartels-Muijsersj maandd. Antoinetta Peters-Geurts ONDER DE H. MISSEN ZATERDAG EN ZONDAG COLLECTE VOOR DE OIRLOSE MISSIONARISSEN, Dinsdag 8.00 uur H.Mis üloensd. 8.00 uur H.Mis Donderd. 8.00 uur H.Mis Vrijdag 14.00 uur PI.Huwelijksmis bruidspaar de Koning-Gommans. Zaterd. 19.00 uur Gez.H.Mis (KINDERKOOR) jaard. Dobanna Driessen-Duijkers St. Petrus Muijsers en Maria v.d. Sterren jaard. ülim Steeghs COLLECTANTEN zaterd. 19.00 uur 3an Peeters zondag 8,30 uur L.Nelissen 10.00 uur G.Schoeber DIENSTEN MISDIENAARS zaterd. 19.00 uur Gebr.Steeghs -P.üJillemssen-E.Geurts zondag 8.00 uur M.üJillemssen-R.Zanders-lil.Zanders—G.ülillemssen 10.00 uur Gebr. Maas -P.Versteegen -S.Geurts dinsd. 8.00 uur M.Engels -Fr.Zanders.M,Zanders woensd. 8.00 uur iil.v.Dijck -H.Gooren-E.Flinsenberg donderd. 8.00 uur R.Geurts -R.Steeghs -R.de Lauw vrijdag 14.00 uur R.Nabben -H.Custers -F.Verheijen-Sv.d.Sanden KERKK0C R s repetitie maandag 20.00 uur in de kerk

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2