j\j Tref bal tqernQQi^ig^s^herfst vakantie Esn aantel jongens en-meisjes van-onze school zullen in de komsnde herfstvakantie deelnemen aan hst jaarlijkse trefbaltoernooi in sporthal "Ds iiietteling" te Venray. op woansriao 21 oktober spelen er 3 teams mee mat da meisjes. Dat zijn één team uit. klas 6, Sin team uit klas 5 en ££n combinatie-team van klas 4 en 5. De begeleiding wordt verzorgd door een ouder en ©en aantal oud-leerlingen, Op donderdag 22 oktober speelt er met de jongens slechts !£n team mee. Dit is het 'team uit -de 6e klas, begeièiltitdoor oud-leerlingen. Ais scheidsrechter hebben we óok de medewerking gekregen van oud-leerlingen. ftlle deelnemers en leiders/scheidsrechters ontvangen in dé loop van deze week de-nodigs informatie. Verder zullen de trefballers(sters) het zeer op-prijs stellen om zowel op woensdag als op donderdag ouders, familie, klas- en choolge- noten op de tribune*te zien om hen aan te moedigen en hun belang stelling te tonen. Op beide dagen is de aanvang om 9 uur en zal het toernooi beëindigd zijn tussen 16,00 en 17.00 uur. Jrg. 4.2Nr. ...44 dpnderd*.,..15..ok t# 19 BI HEDEOELINGEN V.P, BASISSCHOOL Redakiie-adres: HaaSakker 32, Tel. 680 Kopse binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datum

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1