1=1 £=JL2=£= D A N -K E T U I G I f1 G j LANGS DEZE UEG UILLEN UI3 IEDEREEN DANKEN DIE OP UELKE UI3ZE DAN OOK, HEEFT BI3GEDRAGEN ONS 25-3ARÏG HUWELI3K3 FEEST TOT EEN 0NVERGETELI3KE DAG TE MAKEN. OOK NAMENS ONZE KINDEREN HARTELI3K DANK. TENG DE MULDER NELLIE DE MULDER-ARTS OIRLOOKTOBER 1981 PAST. GERARDSSTR. 24 PREI 3 KG V/OOR ƒ1,- EN ANDI3VIE A. DI3KMANS HOGEWEG 10 OIRLO DAMESKOOR OIRLO Zaterd. 17 okt. cm 19.00 uur de H.Mis zingen. Maandag 19 okt. cm 20.00 uur repetitie. Het bestuur - T E K_0_0_P_ BLOEMKOOL G. CLAESSENS OIRLOSEUEG 14 TEL. 380

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 17