Het bestuur van "Ons Genoegen" brengt hmebbij haar erkentelijkheid en dank over aan al diegenen, welke een bijdrage hebben gegeven bij de j.l. gehouden donateursaktie, welke tot volle tevredenheid geslaagd genoemd mag worden. Wij weten ebt velen van onze dorpsgemeenschap onze vereniging een warm hart toedraagt, waarvoor wij bijzonder erkentelijk zijn en Uw steun voor ons onmisbaar is. Instrumentenparade fanfare-drumband Op de.op 8 okt. j.l. gehouden Hafa-in6ormatie- avond, welke naar onze verwachting druk bezocht was, werd van de zijde v.d. ouders verzocht om een gelegenheid te geven voor het bezichtigen en eventueel bespelen van de instrumenten van ons fanfarekorps door de toekomstige Hafa-leerlingen. Bij deze nodigen wij alle IVM-leerlingen uit om eventueel met ouders op de instrumentenparade welke a.s. zondag 18 okt. a.s. ©houden wordt in het Oeugdhuis, Dep. Petersstraat. Aanvang 11.00 uur. Alle belangstellenden zijn w elkom. WILLEM TELL Uitslag driepijlen-wedstrijd te Ven-Zelderheide P.v.d.Ven 275 Th.Achten 249 P.Drabbrls 274 P.v.Lierop 247 H.Vissers 272 B.v.d.Ven 238 Th.Claessens 262 H.v.d.Ven 185 Wedstrijddata vrijd. 16 okt. 't Kj.ekse-toernqpi te Venlc aanv. 19,30 u - vertrek 18.45 uur zateid.17 okt, concours Merselo - aanv. 14,00 uur - vertok 13.30 uur dondcrd.22 ckt.vriendsch. tegen Horst -thuis -aanv. 20.00 u VOLGENDE WEEK 'T KRÈNT3E bezorging bij "Grens en Maas" rp donderdag (VANWEGE HERFSTVAKANTIE V.D. SCHOOLKINDEREN) MUZIEKVERENIGING "ONS GENOEGEN" Donateursaktie - i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 16