DUD PAPIER-AKTIE De oud-papier-aktie van zaterdag 3 okt. j.l. heeft 5240 kg opgebracht. Hiervoor onze hartelijke dank, de oudercommissie P_L_Q_I_L_R_S_P_E_E_L_Z_A_A__L_"ROBBEDOES A.s. vrijdag 16 okt. 'is de laatste speelmorgen voor de herfstvakantie en dus is het koffiemorgen. Alle ouders zijn hier van harte welkom. Bestuur en leidsters JT KRENTJE VOLGENDE WEEK wordt op donderdag bij"Grens en flaas" bezorgd! (VANWEGE HERFSTVAKANTIE V.D. SCHOOLKINDEREN) VERLOREN ...VERLOREN Een zwart leren damesportemonnee met zilveren beugel Waarschijnlijk dinsdag 6 okt, j.l. verloren tussen Hebing en thuis, Zandhoek 1. TE KOOP PREI 3 kg voor ƒ1 RODE KOOL ƒ0,75 3.CLAES3ENS HOGEUEG 5 TEL. 216 Tegen teloning terug te bezorgen bij: Fleur, Steeghs Zandhoek 1 tel. 506

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 15