Beste Temiisliefhebbers/sters, h m Lange tijd geleden heeft U zich kunnen opgeven als U interesse had om, indien het ooit zo ver zou komen, in Oirlo-Castenray te gaan tennissen, zult wel gedacht hehben: het gaat zeker niet door want we horen maar niets. Daarom vonden wij het nu goed om een klein berichtje hierover in ons dorps blad te plaatsen, zodat IJ weet, dat er nog steeds aan gewerkt wordt. Thans is er een commissie opgericht, die zich momenteel bezig gaat houden met het opvragen van offertes bij diverse firma's en inlichtingen bij bestaande tennisclubs. We hebben ook vast een bankrekening geopend bij de Rabobank in Oirlo t#n.v* tennisclub i.o. Het nummer is 13.87*09.866. Op 26 oktober komt de commissie weer bij elkaar om suggesties en binnengekomen stukken te bespreken Zodra wij iets meer weten houden wij U op de hoogte en mochten wij Uw hulp nodig hebben, dan hopen wij op Uw steun te kunnen rekenen, want het is ook in Uw belang. Onze enthousiaste commissie bestaat uit: Dhr. J. Strijbos, Castenray Mevr. A. van der Sanden (secretaresse), Mevr. R. Arts (penningmeester), Oirlo Dhr. P. Maas, Castenray Dhr, J. Rutten, Oirlo Mevr. A. Bonekamp, Oirlo Oirlo <7 kïjPtfhr ss VR1 s (~X— 9 9

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 13