BEDEVAART WITTEN Op woensdag 14 okt. vindt de jaarlijkse bedevaart plaats naar Uittem. Vertrek orn 7.45 uur precies bij de kerk, U wordt vriendelijk verzocht vóór 11 okt. de kosten a ƒ12,- per persoon te voldoen bij DAMESKOOR OIRLD Vrijdag 9 okt. om 14.00 uur de H.Mis zingen voor het bruidspaar Verbeek-Michels Maandag 12 okt. om 20.00 uur repetitie. BE PAARDENGYMNASTIEK Vandaag 8 okt. om half drie ritmische gymnastiek en om half vier bejaardengymnastiek GROEP VOLKSDANSEN Maandag 12 ckt, hebben we een uitwisseling met de volks dansgroep Brukske. Deze middag begint om 2 uur. Niet-leden zijr cp deze middag ook van harte welkom. GROEPEN-GYMNASTIEK Deze hebben cp 29 okt. om 9.30 uur een uitwisseling met Wanssum in Idanssum. In de week van 12 okt. - 17 okt. worden gespeeld A Veerhuis Broekhuizen -Oirlo M.Houwen-Steeghd Past. Gerardsstraat 8 Het bestuur BIL3ARTCLUB "ONDER ONS" Uitslagen deze week gespeelde wedstrijden A Uellerlooi -Oirlo uitgesteld B Oirlc -Swolgen 7-4 C Melderslo -Oirlo 8-3 D Oirlo -ft Hukske 9-2 B Oirlo C Swolgen D Oirlo -Puliana -Oirlo -Melderslo I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7