ii5iMSi=M==ki3~=S--------- iy£ili_ïêN_DRUMBAND_^gNS_GENOEGEN^ Op het j.l. zondag gehouden Fedratief Drumbandconcours te IOsselsteyn behaalde onze drumband een zeer goede prestatie Zij behaalde in de tweede divisie - voor de door hen gebrachte werken - 309 punten, hetgeen betekende sen 1e RRI3S MET PROMOT NAAR DE EERSTE DIVISIE. Dit resultaat is de beloning voor hun intensieve voor- beredlimng en geeft onze drumband het tocht op deelneming aan de Limburgse Kampioenschappen, welke op 21 en 22 nov. a.s. géhoude wordt in de Sporthal "de üietteling" te Venray. - LJij wensen instructeur en leden v.d. drumband van harte proficiat met het behaalde succes te IOsselsteyn, en wensen hen veel sterkte bij de voorbereiding van de Limbrugse kampioenschappen. Fanfare en drumband zullen a.s. vrijdag 9 oktober een serenade brengen aan ons lid Maria Michels bij gelegenheid van haar huwelijk met H.Verbeek. De leden worden verzocht om 1930 uur bij Marjacq aanwezig te zijn voor vertrek naar de Ruif. Op de medewerking van de leden wordt gerekend. Na de serenade zal voor het fanfarekorps een gewone repetitie zijn, mede--in verband met het concert te Melderslo door de fanfare. COWCERT_TE_MELDERSL0 Door fanfare "Ons.Genoegen" zal op zaterdag 10 okt. a te Melderslo een concert worden verzorgd bij gelegenheid van de Herfstfeesten -in de Tuinbouwloods te Melderslo. Onze fanfare zal om 21.15 uur met hun concert beginner; Zij worden voorafgegaan door eon concert v.d. fanfare uit Broei, huizen. Gezamenlijk vertrek om. uiterlijk 26.00 uur bij Marjacq. Zij, die niet cm 20.00 uur bij Marjacq kunnen zijn, worden verzocht om uiterlijk 21.00 uur in Melderslo aanwezig te zijn. Elk lid dient de muziekstandaard mee te brengen. Op de- medewerking van alle leden wordt gerekend. INF0RMATI|AV0ND=HAFA-MU.ZIEKgPLEIDING Door het bestuur van "Uns Genoegen" wordt hedenavond 8 oktober om 20.00 uur bij Marjacq een informatieavond belegd voor geïnteresseerden in opleiding voor Hafa-muzikant aan de Muziekschool. In het bijzonder worden uitgenodigd de ouders van MUZIEKVERENIGING "ONS GENOEGEN" -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3