KERKDIENSTEN Zaterd. 19.00 u Bez. H.Nis (KINDERKOOR) St; Gerrit ten Haaf; - Antonett'e Peters-Geurts (K-aartclub2) Zondag Dinsd. 8.30 u H.Mis St, Tan Nuijsers; 10.00 u Hoogmis - Toos Dui jp.ers-3ennislkens 3an Speycken; Theodora Willemssen-Opheij 8.00 u H .Mis St. Peter Pauwels en Gertruda v.d. Ven; Peter en 3ohannes Pauuiels. Woensd. Dond. Vrijd. Zaterd. 8.00 u H.Nis St. Ger Hebben en echtgenote 8.00 u H.Nis 8.00 u H.Nis 19.00 u Gez.H.Nis (DANESK00R) maandd. Truus Guffens-Swinkels St. Henrica v.d.Ven-Hagens St. Willem Richels en Wilhelmina van Osch; Sef Claessens en zoon Simon; en tot intentie fam. Nelissen COLLECTANTEN Zaterd. 19.00 O.Peeters Zondag 8.30 L.Nelissen 10.00 G.Schoeber DICNSTLN NISDIENAARS Zaterd. 19.00 Gebr. Steeghs -P*Willemssen-E.Geurts Zondag 8.30 M.Willemssen-G.Willemssen-R.Zanders-W.Zahders 10.00 Gebr. Naas -S.Geurts -PVersteegen Dinsd.* 8.00 R.Nabben -N.Engels -R.Geurts-R.de Lauw Woensd. 8.00 Fr.Zanders -FVerheijdBn -R.Steeghs Donderd. 8.00 H.Ousters -W.v.Dijk -N.Zanders Vrijdag 8.00 S.u.d.Sanden -H.Gooren -E.Flinsenberg HERENKOOR repetitie maandag 20.00 uur in de kerk

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2