GEMEENTE VENRAY INFORMATIE TWEEDE RONDE BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED Hst onlangs door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied wordt met m.i.v. 28 september a,s. gedurende één maand in het raadhuis ter visie gelegd. Hiermee wordt dan de tweede ronde van d e Droco- dure die het plan Buitengebied moet doorlopen ingeluid. Gedurende deze maand kunnen bezwaarschriften tegen het plan worden ingediend bij G.S, van Limburg. Nadat het plan ter visie heeft gelegen, wordt het aan G.S. in Maastricht opgestuurd, die over de goedkeuring van het plan moet beslissen. Zoals bekend heeft de Venrayse gemeenteraad bij vaststelling van het plan daarin wijzigingen aangebracht,, Als gevolg hiervan kan iedereen die bezwaren heeft tegen de in het plan aangebrachte wijzigingen, tegen die wijzigingen es bezwaarschrift indienen bij G.S. Gedurende de maand van 28 sept. tot 28 okt, kan iedere belangstellende nadere informatie over het plan en de verdere gang van aken inwinnen op de afdeling ruimtelijke ordering v.d. gemeente. Op die afdeling kan men dan ook het gewijzigd vastgesteld plan inzien. De afd. ruimtelijke ordening (kamer 201) is ieder werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur. PEUTERSPEELZAAL "ROBBEDOES" ■Woensdag 14 oktober is er in het Gemeenschapshuis een bijeenkomst voor de ouders v.d. peuters. Op deze avond wordt de viering van het 5-jarig bestaan besprekbnj daarna is er werkavónd. De aanvang is 8 uur. Danwege de herfètvakantie is er óp 20 en 23 oktober géén speelmorgen. Bestuur en leidsters

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 18