MEDEDELINGEN V.D. OUDERCORMISSIE Dg uitslagen v,d. bestuursverkiezingen op de algemene ouderavond zijn als volgt - M.evr. Dircks 21 stemmen Dhr. Kusters 7 stemmen Dhr. de Lauw 26 stemmen Mevr^Nooyen 23 stemmen Dhr. Verstappen. .19 stemmen Dhr. Spee 14 stemmen - Uit- bovenstaande zijn gekozen voor de oudercommissie Dhr. de Lauw en Mevr. Nooyen. Voor do redaktie v.d. schoolkrant heeft Mevr. Dircks zich kandidaat gesteld en is ook gekozen. Wij wensen de gekozen kandidaten proficiat en veel succes voor de toekomst. De niet-gekozon kandidaten willen we hartal-ijk - danken voor hun kandidaatstelling. De oudercommissie HET RIJDENDE POSTKANTOOR iedere werkdag van 11.45 - 12.15 uur VOUR AL UW POSTALE HANDELINGEN MAAK ER GOED GEBRUIK VA.N M VQLENDpjMRER VISHANDEL - Standplaats naast Marjacq iedere donderdag van 10-11 uur DE GLASCONTAINER s deponeer Uw afvalglas in de container, maak er goed gebruik van al het glas in de container OPGERUIMD STAAT NETOES - 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 17