L.V.B Donderdag 15 okta.s, bowlen in Bowling-Bistro Oostrum Vanaf 19#50 uur staat de koffie klaar. De kosten voor deze avond zijn 4-,- Ieder wordt verzocht op eigen gelegenheid naar Oostrum te gaan. Willen diegenen die geen vervoer hebben, even contact opnemen mei een van de bestuursleden, Het Bestuur, Sandra is hfri U,, mededeling te mogen doen, van hst voorgenomen huwelijk van hoor mama met op donderdag 15 oktober 1981 om 15.00 uur in Het gemeentehuis te Yenray, Wij vinden het leuk U te zien op het feest dat wij geven in café-zaai Thielen, Kennedyplein 6t te Venray, van 18.30 tot 19.30 uur. Ons. adres is en blijft Haamenakerstraat 278, Venray.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 11