O c 5 J\ ©ötPÖ® Y Jrg. 12Nr. .4.0. 9, Datumd.andfiD.d^....9...o.k.taber 1981 Uitslagen handwerk- en handenarbeid tentoonstelling Do gehouden tentoonstelling ban de PUssienaaikring is een groot succes geworden. Dankbaar zijn we voor de waardering, die wc kregen voor ons werk. Erg blij met de financiële steun, waardoor de missie- naaikring de missionarissen.ieder een bedrag^ van ƒ1800,- kunnen schenken, - Dit zal voor hen ook dit jaar weer een steun zijn. Gaarne willen wij ook alle vrijwilligers, die ons op wat voor manier dan ook geholpen hebben, heel hartelijk bedanken. Aan hun hulp is het slagen van de tentoonstelling ook mede te danken» De winnende nummers v.d, loten gehaakt tafelkleed kerststal staande schemerlamp sprei-kunstbreidwerk eekhoorn geberduurde steel nr. nr. nr. nr. 103 nr. 58 nr. 51 geel 115 blauw 89 rose beagge beige 77 groen De prijzen kunnen tct 1 december 1981 warden afgehaald bij Mevr, Houwen-SteeghsPast. Gerardsstr. 8 te OirlOi Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur "N" J\L

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1