CEHÏHAIB'IABAYBRHSII) UIA. I A ïBLEïööl (04780 8 8 8 Tanaf HAAZDiOe 12 ÖKfÖBER 1981worden de destructie» meldingen aan de gemeente Yenr&v rechtstreeks opgenomen deer een bandopname-apparaat® Deze CENTRALE KABAfEKMSLBlHG betekent ?eor degenen, die deetructiemateriaal Melden ISSLüIÏEMD gebruik maken Tan het (nieuwe) telefoonnummer (04780-8 8 8 9 9 «dat op alle gewenste tijden de melding gedaan kan worden (dus ook buiten de kantoorurèu, bjjv.fs avonds of in het weekend)» Tanaf 12 oktober 1981 kunnen kadavers niet meer via het telefooxurammer ran het raadhuis gemeld worden (alleen eventuele klachten of andere bijzonderheden dienen als voorheen doorgegeven te worden via ieXsr* 04730-85838 toestel 130 of 140.) v— Beveel mogelijk aal aan bedrijven (o.a* vaiexkhouders van gemeentewege een zogenaamds inliohtlisggnkaart sst gegevens over deze centrale melding worden toegezonden» Be ze kaarten zijn ook verkrijgbaar bij de afdeling Bevolking s zaken en worden op verzoek toegezonden® Wij raden betrokkenen aan deze kaart bij het telefoontoestel te bewaren» Burgemeester en wethouder? van-fEHRAY.- i» k—«ui—>U»i nan—W mi».n—n■—uimin»' -• - T «V 4 f- l" V f -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7