Sef Claessens-en zoon Simon; Johannes Löcnen Martiea on Piet Rongen Sjaak Lemmen (cell) Zondag 8.30 Sjaak Bartels en Frans Uerstappen (coll 10.00 Hoogin'is SV* T|2ep4oo.r Peeters; Elisabeth Wijnhoven; Gerttuda Achten; cvydrl. ouders Peeters, Sanders, Wijnhoven en Achten; broers en zusters; ter intentie Gra.da Peeters-Sanders fam, Oanssen-Oenniskens- Antrinetta Peeters-GeUrts (buurt) 8.00 H.Miê -T -' "v 5 8.00 H.Mis St. Math. Baetèn 'en Johanna Smits Donderd. 8.00 H.Mis voor de parochie V/rijdag 14,00 PI.Huwelijksmis bruidspaar Verbeek-Michels Zaterd. "19.00 Gez.H.Mis (Kinderkoor) St. Gerrit ten Haaf 1Antoinetta Peters-Geurt% (kaartclub 2) COLLECTANTEN s Zaterd. T$.00 J.Peotcrs Zendag *6.30 L.Nelissen 10.00 G.Schoeber MISDIENAARSDIENSTEN s Zaterd. 19.00 P.Uillemssen-E.Geurts-Gebr.Steeghs Zrndac 8.30 G.Uillemssen-M.Uillemssen-R.Zanders-üJ.Zanders 10.00 Gebr.Maas -P.Uersteegen-S.Geurts Dinsd. 8.00 M.Zande'rs-Fr.Zanders-R.de Lauw Uoensd. 8.00 F.Verhëijen -Wv.Dijck-R.Steeghs Donderd 8.00 S.v.d,Sanden-M.Engels-R.Geurts Urijd. 13.00 R.Nabben -HCusters-HGooren-EFlinsenberg Zaterd. REPETITIE Kerkoo'r maandag 20.00 uur in de .kerk KERKDIENSTEN OIRLO Zaterd. 19.00 Gez.H.Mis (DAMESKOOR) St. Uilh.Steeghs; Ma.ria Janssen en Maria Maessen. - Dinsd. liloensd. - ■A Tl n n n n r> n V v N .*-• V." f- - k - t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2