Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 sept.j.l. stecdée de gemeenteraad in met da plannen voor een nieuw gemeenschapshuis in Dirlo I - Tegelijkertijd is er bij de gemeente de definitieve toezegging van een D.A.C.W.-susidie binnengekomen voor 3 projekten (Oostrum - "de Springplank'» en Oirlo £.66 v.d. voorwaarden om voor deze subsidie in aan merking was,te komen was, dat deze 3 projekten als leerling-bouwplaats (- 10 werkeloze schoolverlaters o.l.v. 2 erkende vakmeesters) uitgevoerd zouden moeten worden. Een andere harde voorwaarde is dat alle 3 projekten v66r 1 december bestekklaar moeten zijn. I.Vim. deze nieuwste ontwikkelingen dienen kandidaten voor de te formeren bouwgroep/stichtinosbestuur uiterlijk vandaag 1 oktober bij de voorzitter v.d. Dorpsraad hun kandidatuur kenbaar te maken Dorpsraad Oirlo Datum donderd. 2 oktober 1961 Redaktie-adres: Haaiakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur ;*V, i SI BMW CEMEESSCHAPS- HUIS

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1