DAMESKOOR Donderdag 1 okt. om 19.00 uur de H.Mis zingen. Zaterdag 3 okt. om 19.00 uur de H.Mis zingen. Maandag 5 okt, -om 20.00 uur repetitie. Het bestuur B E 3 A A R D E N G Y M N A S TIE K Vandaag 1 sept. om half drie ritmische gymnastiek en cm half vier bejaardengymnastiek Er is namblijk op 20 okt.- in de Wetteling in l/enray een KQER3BAL. 'Dit is een nieuw spel. Hiervoor kunt U zich opgeven a.s. donderdag. A_K_T_I_E - A.S. ZATERDAG 3 OKTOBER ZAL WEER OUD PAPIER WORDEN OPGEHAALD T.B.V. DE SCHOOLJEUGD WE STARTEN OM HALF TIEN. MOGEN WE WEER OP UW ALLER MEDEWERKING REKENEN. 0 a

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 17