SCOUTINGGROEP ST. HA CHUTUS Willen alle kabouters en welpen die met de fiets naar de club komen, ervoor zorgen dat het licht v.d. fiets in orde is. Dit voorkomt ongelukken. WELPEN Vanavond hebben we weer horde om half zeven. Tot dan, de leiding KABOUTERS Vanavond hebben we weer club om half zeven, Dullie kunnen je dan opgeven als lid,3e moet dan het. onderstaand strookje invullen en meebrengen én ƒ10,- lid maatschapsgeld. (dit is tot 1 jan. 1982) Samenvatting ouderavond 24 sept. j.l xx Vanaf 1 oktober kunnen de kinderen lid worden. „Het lid maatschap is ƒ10,- tot 1 jan. 1982. Hierna gaat het van jan. tot jan. Hiervan is het bedrag nog niet vastgesteld, xx Uniformen alle loden krijgen tegelijk een groene blouse met de installatie v.d. eerste groep. Deze blouse zal - ƒ27,50 gaan kosten, hetgeen door de ouders betaald moet worden. De installatie zal rond Kerstmis plaats vinden. Als Uw kind de kabouters verlaat, nemen wij de blouse terug tegen een redelijke prijs,als.die tenminste nog in goede staat is. xx Het kamp wordt dit jaar in de week vóór de bouwvakvakantió gehouden. We gaan tegelijk met de welpen, maar niet naar dezelfde plaats. xx Vanuit enkele ouders kwam de vraag of de namen en adressen in 't Kréntje konden komen i.v.m. eventuele vragen. Er is toen besloten om hiervoor een contactpersoon aan te wijzen. Dit zal zijn Ans Nelissen, Hoofdstr. 25 tel. 220 - «- J i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 16