L.V.B. Donderdag 1 oktober a.s* Openingsavond van ons winterprogramma We beginnen deze avond om 19.00 uur met een H.Mis. Vanaf 20.00 uur zal in saai Rongen brigadier J.J.Jansen de avond verder verzorgen. Thema van deze avond: Inbraakbeveiliging. Op deze eerste avond zijn ook geïnteresseerde riet-leden van harte welkom. Kursussen in kringverband Kursus"klusjes in huis" en kursus "boekhoudend Opgave hiervoor is mogelijk rot uiterlijk vrijdag 25"september (morgen) Voor de kursus "Ouderschap nu" is opgave mogelijk tot uiterlijk donderdag 1 oktober a.s. Opgave bij Uw secretaresse Mevr.Cleph.as tel*622. Het Bestuur. |_ï=:5:::5-!5;J=2=k=k=:I-2=i=Ë=:2=i=I=: s\i dis Ue maken de Oirionaren er reeds op attent dat onzs sportvereniging volgends week zaterdag 3 oktober haar jaarlijkse bloarnbollenaktie -zal houden* Volgende wesk komen ue er meer uitgebreid op terug'* iot dsn

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 9