KERKDIENSTEN OIRLO Zaterd. 19.00 uur Gez.HoMis (DAMESKOOR) - maandd. Theodora Ulillemssen-Qpheij jaard. Ulim Steeghs jaard. 3an Nelissen jaard. Martines Philipsen Antonetta Peters-Geurts (kaartclub) Zondag 8.30 uur H'.Mis voor de parochie 10.00 uur Hoogmis cverl. fam. Custers-Keurtsten $t, Oohannes Danssen en Petronella Kuypers; Hendrik de Mulder eri zoon Piet de Mulder; Antoon Arts eh Gertruda Poeis; Truus Guffens-Swinkels Dcnderd.19.00 uur H.Uur en H.Eucharistie Urijdag 1e URI3DAG U.D. MAAND - T0EGEÜI3D AAN UIERING H.HART UAN 3EZUS 19.00 uur HtMis voor THeodora Uillemssen-Qpheij (kaart club) Zaterd. 19.00 uur Gez.H.Mis"(DAMESKOOR) int. Sef Claessens en zson T^imon; Antcnötta Peters-Geurts (buurt) COLLECTANTEN Zaterd. 19.00 uur O.Peeters Zondag 8.30 uur L.Nelissen 10.00 uur G.Schoeber MISDIENAARSpIENSTEN Zaterd. Zondag Dond. Urijd. 19.00 uur P.Wijlemssen -E .Geurts-Gebr.Steeghs 8.30 uur G.biillemssen-M.Uillemssen-R.Zanders 10.00 uur Gebr.Maas -P.Uersteegen -S.Geurts - 19.00 uur M.Zarrders -liJ.Zanders-R.Nabben-Fr.Zanders 19.00 uur H.Custers -f *Uerheijden-W,vDijck-S.vd. Sanden intentie bij g e^legenheid opening verenigings Jaar LUB. Wirn Steeghs i S - - s s

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2