Kf S=C=0_U=T=I=N_G=G_R=_0_!=P_===^ST^:=gACHyTUS2! Nog iedereen hartelijk bedankt voor de wel- geslaegde gesponsorde wandeltocht. De opbrengst was enorm n.l. ƒ980,- en is be stemd voor de scouting St. f'lachutus. KABOUTERS We verwachten jullie vanavond weer allemaal om half zeven. Zorg dat je een jas bij je hebt. Na de club is er een korte uitleg over de kabouters voor de ouders. Ule verwachten jullie om half negen. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen. UIEL DARESK00R 0IRL0 Zatercag 26 sept, om 19.00 uur de H.flis zingen. Maandag 28 sept. om 20.00 uur repetitie. Denk aan de uitwisseling op 4 november. Dus allen present. WELPEN Vanavond hebben we weer horde om half zeven. Tot dan, de leiding Het bestuur VANAF HEDEN 00K GESCHIKT VOOR DE DIEPVRIES (DAN WEL GRAAG EVEN BESTELLEN) H. KUYPERS TEL. 313

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 13