-Bit weekeinde starten we weer sast de blinde toto» V doet toch ook weer mee» - BXtXSBS TG$G is er weer,*». Aan ieIdersgge legs 2Ook al krijgt u bt wenst dat blessures op 11 ruilforsiulier komen en wórden doorgegeven aan secretaris» Bit ter veraijdisg van narigheden* Samenkomst/Afmelden etc* Afbelden, *t boe en waar weet iedereen wel «.Gaarne tijdig (donderdags zes uur) doch voor sommige spelers levert het op tijd aanwezig sijs. problemen op» Bet bestuur verzoekt allen met kies zodanig op tijd te zijn dat er op tijd kan worden begonnen» Denk eens aan uw leider, collega's en vooral tegenp&rtijffl! - "git.slagen: Sparta 8 - BIS 5 10-1 (HüSf l-0) A.Arie Ben grandioze ruststand doch toen was de fut weg en liep tegenpartij als een trein weg# Geeft niks, er komen betere tijden TOP 5 - DIS 43-0 (rust 1-0) - - Ook deze tegenstander bleek nog een maatje te groot,alhoewel er vlijtig en goede tegenstand werd geboden®Hei eerste doelpunt haagt echter in de luchii Wit tenders t 6 - BIS 3 1-0 Kleine nederlaag in goede wedstrijd-met aan. beide zijden'veel gesaste kassen an Horst ietwat beier* -- America 1 - DIS 1 2-1 (rust 2-G) P.Goismans - Sterker DIS in beginfasedoch na America-goal knapte er iets en te laat in. de wedstrijd vi,el de tegentreffer en ondanks alle ijver bleef m&n aldus mei lege handen» v PBÖGMMKls ZATgRMG VIER DDE DIS - HRC, een steike tegenstander met tltalaspiraties» Zondags 10*00 DIS 3 Hlsriek. 5 10,00 DIS 4 - Kronenberg 3s wedstrijdl» Fr de Kolder 12 #00 DIS 2 - Swolgsra 1 12*45 DIS 5 -■ GlCïéj we&strijdl, Peter Steeghs Wijf wedstrijden met hopenlijk minstens 5-6 punten» Succes, en doe je best» DIS 1 - HRC 1-, aanstaande saterdag ot> de uur* Bijeenkomst Be stuur/Lei ders Slecht weer: Twijfelt u over doorgaan dan even een. telefoEciije naar wedstrijdsecr*» Hopenlijk is de tegenpartij 1 iets vlugger als j»l. zondag (2e-Leunen???) sismtscss. as taw. rvareas, sags a. a; s v 0, IS

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 10