Onderlinge paarden verzekering Venray. De gebruikelijke half jaarlijkse schatting der paarden en pony's zal gedaan worden in Oirlo op Woensdag namiddag 16 September. De eigenaren worden verzocht indien hun paarden of pony's niet thuis zijn dit even door te geven aan Th.Philipsen Rotven 5 Oirlo,tel.04787-208. Anders kan hier voor ƒ10.- boete voor in rekening worden gebracht* Namens Bestuur. Th. Philipsen Rotven Oirlo. Henk, Miep- j MiekeTannie en Jan-Willem Peters zijn per 15 aug. verhuisd naar; BEATRIXSTÏtAAT 28 5864 AH MEEPLO

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 5