B.iS jeuJJvoeibaL Ma da vriandseteappalyke wedstrijden, van afgelopea weken begint ar uoor bijna alia elftallen de achts wedstrijden. I«SAl speelt voor de bisschopsbeker in Hegelsam. Het programma daar isï Hegeisoffi A1 - D.I.S. A1. 2 uur Vertrek ara 1 uur. D.I.S. Al - Castenray ft1 3 uur D.I.S. 81 speelt voor da bisschopsbeker in Grubbersvorst Hst programma daar is? E.E.U. 81 - D.I.S. BI D.I.S. 81 - G.F.C. 81 kwart voor 3 vertrek kwart veer 2* half 4. iieerJ.o Cl D.I.S. Cl 12 uur vertrek kwart over 11. 'Vaat zaterdag aanstaande dit-? D.I.S. Dl - fteerla D1 Castanraf El - D.I.S. E1 D.I.S. 02 is vrij. 11 uur 1D uur Het is mogelijk dat de wedstrijden van C1 an 01 op vrijdag avond gespeelt worden. Kijk daaroa op vrijdag «ven bij Plarjac op hst aanplak biljet. - i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 9