OPROEP VAN DE OUDERCHMMISSIE f JI f C t Zoals U reeds ia het informatieboekje van de kleuterschool-basisschool hebt gelezen., ghn Mevr.Steeghs, en de Heer Zanders de oudercommiBsie, na 5 jaren,verlaten Wij zoeken 2 nieuwe, actieve bestuursleden. Kandidaten kunnen zich schriftelijk opgeven bij P.Thoonen,of bij de andere leden van ouder commissie' '(namen zie informatie boekje school) Opgeven t/m 21 sept. a.s Op de komende algemene ouderaoond, 29 sept. a.s znllon uit de voorgedragen kandidaten, 2 bestuursleden worden gekozen, door middel van stemming. Mochten hierover nog vragen zijn, dan kunt U terecht bij één van de leden van oudercommissie Hopende op Uw medewerking. de oudercommissie s:c =:x:=;==s=:r:=K=;cs: s: E =JS== i, I t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7