X Tan het afgelopen weekend Yonckel vGirls 1 - Bis Swift 1 Swift 3 Merselü Merselo Ms 1 Bis-2 Dis - Bis 2 - Bis 1 - Dis -Ornje Wit 2 -Voiickel Girls 2(sen) (pup Asp) asp) asp Jun) (sen 0-1 0-2 8-2 1-1 1-1 1-6 3-9 Zaterdag "hebben we moeten korfballen,, Meterik maakte het Ie doelpuntmaar die werd afgekeurd» Toen maakte Susan een doelpuntToen was het rust® In de rust kregen we een kopje thee® Wij moesten weer naar het velds Toen begon de wedstrijd weer. Monique maakte nog twee doelpunten* maar die werden afgekeurd» Toen was de wedstrijd afgelopen» Wij hadden met 1-0 gewonnen® Dit verslag werd gemaakt door -José en erslag Bis erselo (aspiranten) Be wedstrijd begon om 1*öö uur In de eerste helft maakte Merselo een doel punt» Maar in. de tweede helft kwam Bis in actie* We maakten"2 doelpunten, maar er werd er een afgekeurd® Wat jammer Zo werd het 1—1 geirjk Wilna en Karin (pup Bis Bis Dis Bis Dis voor sate -9-1981 Spagnum 1 Grubben 1 Be Merels 2 H.O.K.A. 3 ODOS 2 11 00 uur 14*00 uur 13» 00 uur 12o00 uur 15*00 uur Programma voor zondag 6-9-1981 Wittenhorst 2 - Bis 1 (sen) 11«00 uur V tienoj !r e

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 4