KERKDIENSTEN OIRLO Vrijdag :19„OQ u H.Mis ter ere van H0Hart van Oezus; intentie Frans Verstappen (coil); Annetta Peters-Geurts (coll) Zaterdo ;19.00 u Gez.H.Mis (DAMESKOOR) intentie Petrus Muijsers en Maria v.d. Sterren Sjaak Bartels (oude beiurt) Theodorus Peeters en overl. fam. u H.Mis intentie 3ac Lemmen (coll) u Hoogmis intentie Toos Duijkers~3enniskens (coll) Sef Claessens en zoon Simon Dinsd. 8.00 u H.Mis Pastoor Meijers en kapelaan Kerstjens Uoensd, 19.00 üi H.Mis St. Oos Thielen en Anna Voesten en kinderen Donderde 8.00 u H.Mis voor parochie Vrijdag 8.00 u H.Mis t.e.v» H.Machutus Zaterd0 19.00 u GezH .Mis (KINDERKOOR) intentie Petronella lüillemssen-Opheij (coll); Martien Bots; - St. Pastoor Geraerds en r-uders. COLLECTANTEN Zaterdo 19.00 O.Peeters Zondag 8.30 L.Nelissen 10o00 G.Schoeber - DIENSTEN MISDIENAARS Zaterd. 19.00 Gebrc Steeghs -EcGeurts -P.Uillemsson Zondag 8.30 G.Willemssen ~R Zanders-W Zanders-Mv'Willemssen 10.00 Gebr. Maas -S.Geurts -PVersteegen Dinsd. 8o00 MoEngels - FrZanders-RGeurts Uoensd. 19.00 R.Nabben -H.Custers -M.Zanders -R.de Lauw Dond. 8.00 F.Verheijden -UvDijk-RSteeghs Vrijdag 8.00 S.v.d.Sanden -HGooren-EFlinsenberg Zondag :8.30 10.00 KERKKOOR j repetitie maandag 20.00 uur in de kerk n OPBRENGST MI VA-COLLECTE :/766,40o HARTELI0K DANK 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2