WILLEM TELL VRI3D. 4 sept. concours St.Sebastiaan-Heide -aanu, 19.30 u - vertr. 18445 u ZOtYD. 6 sept, ZATER.12 sept. Z0KDAG13 sept. ZATERD19 sept,: MAAND.21 sept. ZDKD 27 sept. concours Weert -vertr. 13.00 u - aanv. 14.00 u Limburgse korpskampioenschappen -aanv, 11.00 u - vertr.. 9.15 u Limburgse klassekampioenschappen concoursen in Ospel en Panningen- vertrek 11.00 u - aanv. 12.00 u concours St.Anna -aanv. 20.00 u - vertr. 19.30 u Bekertoernooi Diana-Venlo - aanv. 17.00u' vertr. 16.00 u KATHOLIEK MEIS3ESGILDE Vanavond (donderdag) om half zeven kunnen diegenen die mee op kamp mee zijn geweest foto's komen bestellen tot 7 uur. Kosten ƒ1,- per foto. Om 7 uur vanavond is er een afscheidsfuifje voor de oude zesde-klassers. Het duurt tot 9 uur. Tot dan. De leiding DAMESKOOR 0IRL0 Zaterd. 5 sept. om 19.00 uur de HTMis zingen. Maand. 7 sept. om 20.00 uur repetitie. Het bestuur BE3AARDENGYMNASTIEK Vandaag 3 sept, om half drie ritmische gymnastiek en om half vier bejaardengymnastiek Gelegenheid contributie te betalen.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 13