.MUZIEKVERENIGING "ONS GENOEGEN" Alle leden van fanfare en drumband dienen tijdens de Muziekfeesten in het komende weekend hun volle medewerking te verlenen voor het goec slagen v dfestiviteiten. Alle leden welke op de werklijst voorkomen, worden verwacht minstens een kwartier voor vde aanvang in de k loods aanwezig te zijn. Ce overige leden dienen zich ter beschikking te houden. Dp zondag 6 september dienen alle leden van de fanfare om 11 uur op het podium te zitten, zodat de receptie geen stagnatie behoeft te ondervinden. Het bestuur rekent bij deze Muziekfeesten op de volle inzet van alle leden. Concert Wanssum Vrijdag 11 sept. a.s. zal fanfare "Ons Genoegen" een concert verzorgen te Wanssum. De leden worden om 19.30 uur verwacht bij Marjacq voor gezamenlijk vertrek naar Waassum. Vanzelfsprekend dienen de leden geüniformeerd te zijn. Cp de aanwezigheid van alle leden wordt gerekend, zodat het concert te Wanssum goed zal kunnen slagen. Het bestuur IiiELPENKfiMP HORN 1981 Zoals ieder jaar was dit kamp weer fantastisch. We deden spellen, tekenen, knutselen, slapen, eten enz. We maakten uitstapjes, o.a. naar een molen, een imker, het zwembad. Dat waren er al een paar. Ook moest er oorüee gedaan worden. Dat was de ene dag aardappelen schillen; de andere dag buiten alles netjes maken. We hebben ook dingen gemaaktzoals voetsporen van gips en popcorn en stokbrood bakken. 's Avonds moesten we ons wassen en naar bed. Dat was meestal tegen 9 uur. Als iedereen in bed lag, werd er voorge lezen. 's Ochtends stonden we cm half 9 op. Na o het opstaan gingen we dauwtrappen, dat was een soort gym; daarna eten. Namens alle welpen wil ik de leiding en iedereen die aan dit kamp heeft meegeholpen hartelijk bedanken. Het was ge woon geweldig. - Maikel en de andere welpen.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 11