CXE3I i)e w /rkftroep "Aid Üeldere" verzoekt aan een ieder de medewerking bij 'i>e\ verzamelen van gegevens over oud Oirlo. Ken van ;ie werkzaamheden van de werkgroep is het inventariseren van ia nog onder de bevolking van Oirlo zijnde oude foto's. D; w; middel van die foto's namelijk krijgt men een beter idee hov? het vroeger was. Wij zijn voornemens deze foto's te .zijner .tijd tentoon te stellen of op andere wijze aan u te presenteren. b;rtrvoor i.s hot nodig dat wij van uw foto's reprodukties maken. Iniieu u uw oude foto's voor het maken van een reproduktie ter besonikking wilt stellen kunt u daarvoor kontakt opnemen met Ne.i van Rijswijck-Martens, tel. 574» die ook zorgt dat de foto's zo spoedig mogelijk weer bij u ^rug zijn. Het bestuur, werkgroep "Aid Oeldere" i if» 0*.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 5