KERKDIENSTEN PAROCHIE OIRLO Zaterd. 19.00 Gez.H.Mis h jaard. Gerrit Geurts; maandd. Theodora üJillemssen-Ophei j F rans Verstappen tevens bij gelegenheid v,e. verjaar dag Zondag 8.30 H.Mis St. Hart. Voermans en Maria Minten; 10.00 Hoogmis St. Martines Classens en Gertrudis Uis- mans en dochter Zuster Richtruda.; St, Gerard Baten en Lamberdina Rongen; St. Teng Steeghs. Maandag 18.00 Gez.H.Mis uit dankbaarheid bij 80e verjaardag van Gr. Verstappen. Dinsdac. 8.00 H.Mis St. fam. v.d.Ven-Peters en kinderen Johanna, Martines en Petronella, Woensd. 8.00 H.Mis voor de parochie Dondero. 19.00 H.liur en H..Eucharistie St. Piet Steeghs, Henrica Haegens, Johanna Biestervelds en dochter Maria; int. Sjaak Lemrnen (coll) int. Sjaak Bartels (coll) Vrijdag 1e VRIJDAG V.D. MAAND - TOEGEWIJD AAN VERERING H.HART VAN JEZUS. 19.00 H.Mis Fr. Verstappen (coll); Annetta Peters-Geurts (coll) Zaterd. 19.00 Gez.H.Mis int. Petrus Muijsers en Maria v.d.Ster ren; Sjaak Bartels (oude buurt); Theodorus Peeters en overl. familie. COLLECTANTEN' Zaterd, 19.00 Jan Peeters Zondag 8.30 L.Neiissen 10.00 G.Schoeber DIENSTEN MISDIENAARS Zaterd. 19.00 Gebr. Steeghs -E.Geurts -P.liJillemssen Zondag 8.30 M.UJillemssen-G.Willemssen-RZanders-lil.Zanders 10.00 Gebr. Maas -P.Versteegen -Sander Geurts Maand. 18.00 R.Nabben -F.Verheijden

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2