'9 J-, - VOETBAL/SE3fIOBgH Lsra 1 m T Programma* zaterdag 29 augustus SpOftVSTGIli g f| g 17,00 Quick Boys 1 - BIS 1 18,00 Volharding 4 - bis 2 18.00 BIS 3 - Volharding 5 zondag 30 augustus - 10.30 BIS 5 - Cverloon 5, vedstrijdl. Leo Ewals 10.30 BIS 4 - Volharding ó.Weds&rijöl. Franè de Mulder 19*00 BIS 1 - Overloon 1 19.00 BIS 2 - BW 2 donderdag 3 september 19.00 Overloon 3 - BIS 3 zondag 6 september 3tart de competitie.In verband met de receptie der fanfare zal worden getracht enige wedstrijden te verschuiven,Bondswege is hiervoor geen toestemming verleend zodat we met de tegenstanders tot een akkoord moeten komen. Zeker is dat de wedstrijden van hei eerste (Lomm uit om half drie) en het vierde (EEV 2 uit om twee uur) bliiven staan, Afmeldingen; Selektie uitsluitend bij H.Cox, Alle overige spelers tot nader bericht bij wedstrijdsecr. H.Achten, Afmeldingen gaarne tijdig, dwz voor weekendwedstrijden uiterlijk donderdag zes uur. Miet opkoment Jongstleden zondag ontbraken bij 3 en 4 een drietal spelers zonder zich te hebben afgemeld. Hiervoor wacht- aanvang competitie een wed strijd "erbuiten"! 1)13 5 We hebben hiervoor nog geen leider, In overleg met de groep zullen E.Maas en Classens de leiderszaken behartigen, dit in samenwerking met H.Achten die voorlopig als coördinator fungeert sn waar (zoals reeds boven vermeld) afmeldingen aan moeten worden gedaan0 IS ESN ZESDE TEAM HAALBAAR?? Be kans is niet groot, echter als. zich nog voor vanavond tien uur ca. 8 personen opgeven dan zit een zesde er wel in. Gaat het niet door dan kan de opgave altijd worden ingetrokken. INFORMATIEVat betreft selektie bij trainer, vat betreft de overige teams bij wedstrijdsecretaris» BIS A/5: Raadpleeg alle opstellingen omdat uw naam ook bij een ander team kan staan.Bit geldt ook voor andere spelers. Zondag aanstaande is het bijna zeker dat wegens afmeldingen enkele spelers van 4 of 3 bij het vijfde staani ATTCNTIC 4 VOOR ALLE SENIOREN J Donderdag (vanavond) worden alle senioren—spelers om 21,15 uur in de kantine verwacht voor een spslérs- bijeenkomst, dinsdag 1 september

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 19