/£- Coooert te flelderslo Op zaterdag 10 okt. a.s. zal de fanfare "Ons Genoegen" haar medewerking verlenen aan de Muziekfeesten te flelderslo en aldaar een concert verzorgen. Nadere gegevens hierover zullen nog bekend gemaakt worden. Geslaagde autocross Mede dankzij het gunstige weer en de vele deel nemers aan de wedstrijden kon het talrijke publiek genieten van een spectaculaire sport. Dankzij een goede organisatie kon alles goed verlopen en kan teruggezien worden op een ge slaagde middag. Langs deze weg onze dank aan alle belangstellen den en in het bijzonder aan alle organisatoren en helpers, als mede aan de Oirlose coureurs en de schenkers v.d. vele premies. Deze dank geldt ook namens de ft.C.C. 't Veule. Leerlingen "Ons Genoegen" De leerlingen welke onlangs het A-diploma Hafa- opleiding hebben behaald, kunnen in het fanfare-korps worden opgenomen. Op vrijdag 18 september a.s. worden deze verweeht op do repetitie bij Marjacq om 19.30 uur voor de indeling in het korps. Concert te Wanssum Fanfare "Ons Genoegen" zal op vrijdag 11 sept. a.s. haar medewerking verlenen aan een concert te Wanssum, waarbij de fanfare uit klanssum en de Harmonie uit Arcen ook medewerking verlenen. Het concert vindt plaats in het Gemeenschapshuis te Wanssum en \angt aan om ca. 20.00 uur. Onze fanfare zal van 21.00 - 22.00 uur concerteren. Uli! C0FIE GAARNE RUIMSCHOOTS J3P_TI3D BEVORDERT ONS DE SNELHEID VAN VERWERKEN i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 15