O Datumdond e rd ,„..27... augus t us 1981 Woensdag 2 sept. voor de eerste groep om half zeven volksdansen. Groep twee heeft om half acht volksdansen. zxjovoor Mochten er onder DORPSGENOTEN nog liefhebbers volksdansen, dan kunnen ze zich opgeven bij t Mevr.Achten Hoofdstr.:30 tel. 510 Mevr.V.Rijswijck Hoofdstr. 2 tel. 374 Vanaf het 50e jaar kan men zich opgeven. 1. DOEL IS OP DE EERSTE PLAATS VOLKSDANSEN. 2. TEVENS OM 20 LANG M0GELI3K FIT TE BLI3VEN. 3. HET BIEDT DE M0GELI3KHEID ELKAAR TE ONTMOETEN. 4. SPONTANE GEZELLIGHEID EN ONTSPANNING. 5. EEN TOENAME VAN ELFVERTROUWEN 6. DE LEIDING BERUST BI3 BEVOEGDE SPECIAAL OPGELEIDE KRACHTE. 7. DE LESSEN 2I3N VOOR IEDEREEN GEMAKKELI3K TE VOLGEN EN DUREN EEN UUR MET EEN KORTE PAUZE. 8. DENK NIET DIE OF DIE, HET IS VOOR IEDEREEN. De contributie per maand ƒ3,50 BE3AARDENGYMNASTIEK Donderd. 3 sapt. starten we wee met de gymnastieklessen,De lesse-f- beginnen tijdelijk een uur later. Dit wordt voor de ritmische groep op half drie. Bejaardengymnastiek om half vier. Néeniwe leden zijn van hart welkom. Tevens gelegenheid contributie te betalen voor de maand ƒ3,50 lesgeld ƒ1,- koffiegeld. - - - - - - Jrg. ..1.2Nr. 3.4... Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur V_0_L_K_S D A N__S_E__N_ CM X. m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1