IjL5JLILi=I=§=£= FANFARE...TOI..TOI 16 juli t/m 20 augustus *T KRENT3E HET VERTROUWDE ADRES het vertrouwde adres HET VERTROUW»*" van den beuken jwTM BEUKEN -'ken venray VEMRAY venray \WVS> GRAAG DEZE DATA ONTHOUDEN I.V.PI. U

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 8