WERELD MUZIEK CONCOURS In aansluiting cp de mededelingen voor het WMC te Kerkrade, dienen voer een goede organisatie de volgende punten in acht genomen te worden 1. Leden en leerlingen van fanfare en drumband hebben gratis reis per bus naar Kerkrade. V/oor supporters welke met de bus meereizen wordt een vergoeding van ƒ10,- per persoon gevraagd Aanmelden voor de supporters tct en met zondag 28 juni a.s. i.v.m. reservering van de bussen 2. Toegangsbewijzen voor de ccncertwedstrijden zal voor alle deelnemers met de bus gezamenlijk worden besteld. (Kostprijs voor alle rangen ƒ7,50) 3. Mochten er leerlingen v.d. fanfare cf leden v.d. drumband niet meekunnen(om welke reden cfen ook) dan gaarne even een berichtje i.v.m. de mogelijkheid dat supporters dan nog meekunnen. 4. Supporters welke op eigen cplegenheid willen gaan, dienen zelf voor hun entreebewijzen te zorgen. 5. De vertrektijd v.d. bussen zal nog nader worden bekend gemaakt. 5, Aanmelden voor de busreis aan het secretariaat Haalakker 25 tel. 597 Het bestuur 25 julinoteren graagWMC-KERKRADE T0I....T0I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7