MUZIEKVERENIGING "ONS GENOEGEN" Ccncert_Fanfare_te_Zcilberg-DeurnG A.s. zondag 28 juni zal door Fanfare "Ons Genoegen" oen concert worden verzorgd te Zeilberg-Deurne hij gelegenheid v.d. jubileumfeesten van Harmonie Excelsior te Zeilberg. Door onze fanfare zullen tijdens dit concert de concours- werken ten gehore worden gebracht, welke op het Wereld Muziek concours te Kerkrade moeten worden gespeeld. Dit concert kan hiermee als een goede repetitie voor de muzikanten worden gezien; in verband hiermee worden alle muzikanten geacht aanwezig te zijn. Gezamenlijk vertrek v.d. leden cm 19.30 uur vanaf Fiarjacq. Zond ag o c h t e n d c o n c c r t_ t c_W a n s s u m Op zondag 12 juli a.s. zal Fanfare "Ons Genoegen" een koffieconcert verzorgen in het Gemeenschapshuis te Wanssum. Aanvang om 11.30 uur. Ook cp dit concert zullen de concourswerken van het WFIC te gehore worden gebracht. Dit concert is ter vervanging van de reeds vastgestelde repetitie cp 12 juli. Gezamenlijk vertrek bij Flarjacq om 11,00 uur. Suppor ters zijn zowel voor het concert te Deurne-Zcilbergalsmede voor hot concert te Wanssum, bijzonder hartelijk welkom. W1 o o n—a n t i q km a x^k t Heeft U deze dag al gereserveerd voor een bezoek aan de vlooien- c.q. antiekmarkt in de Tuinbouwloods aan de Dep, Petersstraat. De loods is voor bezichtiging geopend vanaf 13.00 uur. De veiling zal om ca. 14.00 uur aanvangen. In de loods is een buffet aanwezig. WILLEM_T|LL_ Maandpunten 21 juni 1981 P.v.d.Von 233 Dac Grmmans 208 H.v.d.Ven 183 ACox 181 L.OoOsten 180 25 julinoteren graag... D.v.d.Ven PG«mmans N.v.d.Ven R.v.d.Venne WMC-KERKRADE 149 142 98 87 FANFARE T0I..T0I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 6