T I Op dinsdag 30 juni 1981 zijn onze ouders, grootouders en overgrootouders HERMAN PHiLiPSEN en mOhlA PHILIPSEN van de VEN 50 jaar getrouwd Uit dankbaarheid zal om 15.30 uur een H. Mis worden opgedragen in de St.Gertrudiskerk te Oirlo. Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 26.30 mr in zaal "De Ruif te Oirlo. Hun dankbare kinderen kleinkinderen en achterkleinkind 5808 AX Oirlo, juni 1981 Haalakker 69

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3