KERKDIENS TEN Zaterd. 19.00 Gez.H.His (KINDERKOOR) jaard. Oos Driessen Zondag 8.30 H.His voor de parochie 10.00 Hoogmis overl. ouders Geurès-Spreeuwenberg Gerrit en Hathijs Geurts en Harrij Goumans. Dinsdag 15.30 Pl.Gez.H.His b.g.v. 50-jarige echtvereniging echtpaar Philipsen v-d-Ven Woensd. 8.00 H.His j en h a r i s te Donderd 8.oo H.Uur en Eucharistie St. Hendrina Litjens; Theodora DanssetAgnes Geurts en Maria Baeten. V/rijd. 1e VRI3DAG V.D. HAAND -T0EGELII 3D AAN VIERING HHART VAN 3EZUS 19.00 H.His" Zaterd 19.00 Gez.H.His (DAMESKOOR) jaard. 3ozef Baten Theodora Ulillemssen-Opheij (coll)j tot zekere intentie Toos Duijkers-3enniskens (vrienden) COLLECTANTEN Zaterd. 19.00 3.Peeters Zondag 8.30 D.Nelissen 10.00 G.Schoeber MISDIENAARSDIENSTEN Zaterd. 19.00 EGeurts-P.Willemssen-Gebr.Steeghs 8.30 M.Uillemssen-G.Willemssen-R.Zanders-UJ.Zanders 10.00 Gebr.Haas-P.Versteegen-S.Geurts 8.00 H.Gooren -UJ.v.Dijck 8.00 R.Steeghs -R.de Lauw 19.00 Fr.Zanders -R.Nabben -S.v.d.Sanden-F.Verheijden 19.00 H.Custers -H.Zanders-H.Engels Zondag Dinsd. Uoensd. Dond. Vrijd. KERKKOOR REPEPTT1E maandag 20.00 uur Oan Speijcken (coll) maandd. Theodora Lfillemssen-Opheij

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2