<i> Jrg. ...12... Nr. ...3.1 o[(0 Datum.dpnd.ex.d .....2.5... j.uni 1981 8 3uli is onze laatste gymles. De bedoeling is om met beide groepen samen - bij mooi weer - een boswandeling te maken in de Schadijker bossen. Bij slecht weer samen gymen ih de gymzaal. N afloop wordt U koffie en vlaai aangeboden bij Rongen. Soest Opgave tot en met 1 juli bij Mevr. Maas en Mevr. van Bijeenkomst bij goed of slecht weer aan de kerk in Oirlo om 19.30 uur. De aanvang van de eerstvoln°nde les wordt dan in 't Krèntjr bekend gemaakt. - - Wij wens.en U nog een prettige en zonnige vakantie toe. Bestuur LMB WELPEN .EIM OUDERS... .OPGELET Nog bedankt voor alle medewerking bij de 4-daagse. We behaalden de 5s prijs. Vanavond is er om half zeven gewoon horde. Willen de ouders aan de ouderavond denken (vanavond) 25 juni om 20.30 uur in het Oeugdhuis. Willen jullie het verzekerings nummer ook meenemen voor jullie kind(eren) en kampgeld (ƒ55,-). Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur GYMCLUB L.V.3. s 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1