Hallo leden, De vierdaagse zit er weer tp met een welver diende 2e plaats. Proficiat allemaal IiHet was ge weldig. Daze week hebben alle grcepen tegelijk club en wel vanavond (donderdag 25 juni) cm half zeven, 1de gaan onze brooddeegpoppetjes verven en onze 2e plaats vieren. Hierbij willen we nog alle ouders bedanken die tijdens de vierdaagse voor het vervoer hebben ge zorgd. Na afloop v.d. club vanavond is er berqaderinq over het kamp. Maandag 29 juli algemene vergadering voor de hele leiding om 7 uur. Vandaag 25 juni cm half tien voor beide groepen gymnastiek. Maandag 29 juni uitwisseling met Oestrum. Oirlt wordt cm 2 uur in Oostrum verwacht. Vertrek half twee. DAMJSKOOR Maand. 29 juni Dinsd. 30 juni om 20.00 uur laatste repetitie voor de vakantie cm 15.30 uur de H.Mis zingen voor het gouden bruidspaar Ph&lipsen—v .d.Ven 2 juliINFORMATIEAVOND VOOR TE NI-I SLIEF HEBBERS 25 juli.lüMC-KERKRADE FANFARE T0I T0I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 12