te Oirlo Hierdoor roept de Coöperatieve-Raiffeisen Boerenleenbank W.A. gevestigd te Oirlo haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die gehouden wordt op maandag 29 juni 19^1 om 20.00 uur ten kan tore van de b'ank, Hoofdstraat 25a, Oirlo 1. Opening 2. Aanwijzing secretaris en stemopnemers 3. Notulen vorige vergadering Aanwijzing leden, belast met voorlopig vaststelling notulen 3. Wijziging statuten 6. Wijziging huishoudelijk reglement 7. Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging 8. Mededelingen 9. Rondvraag - 10. Sluiting De volledige tekst van de statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reg a. ->_•vanaf heden op het hoofdkantoor Algemene vergadering van de Rabobank

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 10