—==1™==—=--—§_GENOE GEN" Opluistering „Sacramentsprocessie Leden van fanfare en drumband worden verzocht om a.s. zondag om 10.45 uur present te zijn voor de muzikale opluistering van de Sacramentsprocessie. Bijeenkomst aan de kerk en allen geüniformeerd. Verwacht wordt dat alle leden op tijd aanwezig zijn. Repetitie drumband A.s. zondag om 10 uur in het jeugdhuis repetitie. Défilé Jeuqdvierdaaose te Venrav A.s. zondag 21 juni zal de fanfare en drumband haar medewerking verlenen aan het défilé v.d. Oeugdvierdaagse te Venray, alwaar ook diverse Oirlose Jeugdgroepen aan deel nemen. y Het défilé begint cm 16.30 uur. Onze fanfare en drumband heeft als vertrekpunt helfrichstr-hoek Kennedyplein. Bijeenkomst op het Kennedyplein om 16.30 uur. Vertrek gezamenlijk bij flarjacq om 16.15 uur. Op de medewer king van alle leden wordt gerekend, Vlooien-antiekmarkt op 5 juli De voorbereidingen voor de vlooien-antiekmarkt zijn bijna gereed. Er is weer een grote verscheidenheid van spullen en antiek verzameld, welke geveild zal kunnen worden. Hcud U deze dag vrij voor een bezoek aan onze vlooienmarkt. Het is er beslist gezellig en de opbrengst van deze dag is beatemd voor het Instrumentenfonds van onze vereniging,, liJereldmuziekconcours Kerkrade Zoals reeds eerder bekend zal cnze fanfare op zaterdag 25 juli deelnemen aan het Id.M.C. te Kerkrade,Naar ons thans bekend is, zullen op die dag 13 muziekgezelschappen (Brassband -Harmonie- Fanfare) aan de concertwedstrijden deel nemen in de Rodahal. De deelnemende gezelschappen komen uit j Enge land, tu-Duitsland, P0rtugal, Amerika, Italië, Canada, Nieuw- Zeeland, Nederland, Joegoslavië en Spanje, waarvan 3 in de 3e divisie, 5 in de 2e divisie en vijf in de 1e divisie. Zie vervolg elders-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 6