SACRAMENTSPROCESSIE Op zondag 21 juni zaJ. de Sacramentsprocessie weer door ons dorp trekken. Er heerst een feestelijke stemming! parochianen en verenigingen begeleiden Christus op zijn tocht door de stra ten. De processie is meer dan folklore. 3uist nu gestreefd wordt naar authenticiteit ontmoeten we hier een typisch zuide lijke eerlijke wijze van gelogfgbsleving. Meer dan een nos talgische trek zal .21 juni een dag kunnen zijn waarop we cns bezinnen op onze levenswijze} een dag waarop we ons ge loof belijden in Christus ds Tegenwoordigs, in het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Processie is niet mooi, omdat het vroeger zo was. Processie is mooi omdat het een geloofsuiting is die we gelukkig bewaard hebben. Iedereen dis.leeft - vanuit.het geloof in de Eucharis tie zal iets "beleven" als de processie trekt omdat het een levende en creatieve verkondiging 'is wat ons geloven samenbindt en maakt n.l. CHRISTUS de LEVENDE altijd onder ons èahwezig. Dat is wat we beleven, waarom processie mooi en goed is, waard om beleefd te worden. Dat dit geloof ons moge laten voelen in de activiteiten .dis ontplooid worden. Haar ondanks het vele wexk 'dart er gebeurd kan sen processie alleer zegenrijk zijn mat de medewerking van U "allen* Mogen wij hópen dat sr groepen biddende gelovigen zijn. Dat de verenigingen zowel jong als oud aanwezig zullen zijn "en dit is dan ook'de oproep voor U allen en wij hopen ook dat de eerste communicantjes- als groep in de processie zullen meelopen, en vele kinderernst cns. - De route is s kerk langs Dep,Petersstraat naar de Haalakker - Hoofdstraat terug naar de kerk. Mogen wij de bewoners v.d. route verzoeken te vlaggen en de autobezitters willen we vfcagen voor een uur de route autovrij te maken. Bij voorbaat hartelijk dank voor ieders medewerking aan het slagen v.d. processie. Na de Hoogmis van 10 uur op zondag 2§ijuni. trekt de processie uit. Het Kerkbestuur,

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3